Tuyển dụng - Binh Anh Electronics

Tuyển dụng

software-tester

Tester phần cứng

Lương khởi điểm 5-8 triệu, có thể thỏa thuận tùy vào khả năng và kinh nghiệm công việc, chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với những ứng viên có năng lực.